Bazne postaje mobilne telefonije u potpunosti su izrađene od recikliranog materijala.