Dan G

Neposredno pred početak Konferencije.
„Trebamo oživjeti znanje koje dobijemo!“ – inspirativne su riječi Ive Žanetića, školskog psihologa i glavnog voditelja GEL projekta, koji je na samom početku konferencije ustvrdio kako je znanje bez primjene gotovo isto kao i neznanje.Iako je pojedinac, prema riječima ravnatelja Pavla Bucića, nitko i ništa u odnosu na cijeli ekosustav,  moć njegovog primjera i djelovanja potiče i druge na promjenu. GEL projekt je dokaz tomu da velike stvari dolaze od malih promjena.Osim za edukaciju i čvršću povezanost s okolišem projekt je zaslužan za mnoga poznanstva, veze i prijateljstva koja čine temelj...

Mjerenje buke u zatvorenom prostoru

Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke u zatvorenom boravišnom prostoru, odabranih lokacija u zgradi Gimnazije u  Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Kao mjesta mjerenja smo u zgradi Gimnazije Požega izabrali: 1. Konferencijsku dvoranu ( u podrumskom prostoru), 2. Hodnik i stubište ( 2. kat), 3. Učionicu fizike ( 2. kat). Za mjerenje smo koristili zvukomjer KIMO DB 200.  Mjerenje smo izvršili 28.11.2014. od 16,14 h – 18,30 h . Tada u školi nema nastave.Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi...

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja izvršili smo noći 22.11.2014. Mjerenje je izvršeno na već prije odabrane dvije lokacije :1. U blizini zgrade Gimnazije Požega (φ  = 450  20´ 03˝ N    , λ =   170 40´ 45˝  E ).  Mjerenja su vršena  od 19,00 – 19,30 h na školskom igralištu. Nedaleko od lokacije su zgrade i drveće.2. U blizini Pleternice(φ  =  450 17´ 2˝ N,   λ =  170  49´ 8˝ E  ). Mjerenja su vršena  od 20,00-20,30 h. Oko 1km zapadno od lokacije je središte grada , sjeverno  oko 1km je ulica E. Podubskog , na istoku je Dilj gora ( bez naselja) , a u pravcu juga je selo Frkljevci na udaljenosti...

Mjerenje buke u otvorenom prostoru

Fotografija s Trga Svetog Trojstva Požega
Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke okoliša u vanjskom prostoru, na odabranim lokacijama u gradu Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Kao mjesta mjerenja smo izabrali: 1. Trg Svetog Trojstva , Požega (φ = 450 19´ 52˝ N, λ = 170 40´36˝ E),  2.  Pješačka zona , Ul. Sv. Florijana 2 , Požega ( φ = 450 19´ 56˝  N ,   λ = 170 40´36˝ E  ), 3.  Kružni tok ispred pošte , Ul. Kamenita vrata 8 , Požega ( φ = 450 20´ 06˝  N  , λ = 170 40´ 41˝ E  ), 4.  Ispred Gimnazije Požega , Ul. Dr. F. Tuđmana 4a , Požega ( φ = 450 20´ 04˝ N  , λ = 170...

Mjerenje brzine doze gama zračenja

Uređajem GAMMA-SCOUT mjerili smo brzinu doze gama zračenja. Na školskom igralištu Gimnazije Požega (φ  = 450  20´ 03˝ N , λ  = 170 40´ 45˝  E ) između 29.10. i 10.11.2014. , na visini 100 cm od tla , gotovo svaki dan u trajanju po 10 minuta  mjerili smo brzinu doze gama zračenja. Srednja vrijednost brzine doze gama zračenja u tom razdoblju , na toj lokaciji, je bila 0,180 μSv/h. Izračunom slijedi da bi godišnji gama dozni ekvivalent na lokaciji bio : 1,6 mSv/god.Po jedanput smo bili u mogućnosti mjeriti brzinu doze gama zračenja na lokaciji Ribnjaci kod Poljane (18.06.2014. ; φ  = 450 31´...

Mjerenje polja baznih stanica za mobitele

Mjerenjem polja baznih stanica za mobitele htjeli smo utvrditi da li su izmjerene vrijednosti polja  u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.Prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/2011) granične vrijednosti električnog i magnetskog polja  za frekvenciju 936 MHz su: E = 0,55·f1/2 = 16,8 V/m  i  H =0,00148·f1/2 =  4,53 mA/m.Mjerenje električnih i magnetskih polja baznih stanica za mobitele vršeno je pomoću mjerača polja TES-EM92. Mjerenje polja je izvršeno u trajanju od 6 minuta  ( vrijeme uprosječenja). Izabrani  mod  je za mjerenje za sve tri...

Terenska nastava na Orljavi 24.10.2014.

U sklopu Projekta GEL u petak, 24.  listopada 2014. godine,  planiramo izvesti terensku nastavu u Orljavcu i Vidovcima. Određivat ćemo kemijske pokazatelje kvalitete vode rijeke Orljave. Na terensku nastavu krećemo u 10,00 sati ispred Gimnazije, a uzorkovanje i mjerenje na terenu odradit ćemo uz pomoć voditelja Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda za mali sliv "Orljava-Londža" sa sjedištem u Požegi gospodinom Miroslavom Taborskim.Važno! Molimo sudionike da se za izlazak na teren obuju, odjenu i opreme sukladno očekivanim terenskim i vremenskim prilikama.Voditelji: mr.sc. Miroslav...

GEL – Posjet Hrvatskom saboru 17.10.2014.

Sabornica. Izvor: http://www.sabor.hr/
U petak, 17. listopada 2014., putujemo na terensku nastavu u Zagreb gdje ćemo posjetiti Hrvatski sabor, Veleposlanstvo Republike Slovačke i izložbu Joana Miroa u Umjetničkom paviljonu. Polazimo u 6:30 sati ispred Gimnazije, a povratak u Požegu planiramo oko 20:30 sati.Terenska nastava namijenjena je nastavnicima, učenicima i suradnicima uključenima u timove za monitoring stanja okoliša u projektu GEL.  Ciljevi su:neposredno doživjeti rad Sabora te pobliže upoznati proceduru donošenja zakona, posebice onih koji reguliraju područje zaštite okoliša i održivog razvoja u razgovoru sa saborskim...

Priprema mjerenja svjetlosnog onečišćenja

Odabrali smo dvije lokacije na kojima ćemo mjeriti svjetlosno onečišćenje. Jedna lokacija je  na igralištu pored zgrade Gimnazije , a druga u blizini grada Pleternice. Svjetlosno onečišćenje se mjeri noću kada  su povoljni meteorološki uvjeti i kada Mjesec nije nad obzorom.Na lokacije smo otišli 13.10.2014.danju da bi snimili panoramske slike lokacija. Učenici  A. Soldo i E. Zeman iz 2.d napravili fotoaparatom NIKON COOLPIX P520 panoramske slike lokacije. Lokacija u blizini zgrade Gimnazije (φ  = 450  20´ 03˝ N    , λ =   170 40´ 45˝  E ).Obzor, promatran s lokacije, je okružen drvećem i...

Provod s rudinskim glavama

Rudine 1
Rudine su jedno od ključnih nalazišta romaničke umjetnosti istočne Hrvatske. Nalaze se sjeverozapadno od Požege, na južnoj padini Psunja. Na mjestu prapovijesnog naselja bila je podignuta benediktinska opatija sv. Mihovila koja je napuštena 1537. godine zbog Osmanlija. Danas su na tom području otkriveni ostatci temelja crkve i samostana. Arheološki nalazi s Rudina danas se uglavnom čuvaju u Muzeju Požeške kotline u Požegi.Najpoznatiji elementi su takozvane „rudinske glave“. Ne znamo izvorni broj glava, ne znamo čak niti broj umjetnika. Uostalom, ne znamo niti pravu namjenu rudinskih glava,...

Stranice