GEL - Zanimljiva predavanja i prezentacije na Konferenciji

Tijekom dana održano je niz predavanja i prezentacija (točno 39!) iz područja društva, gospodarstva i okoliša naše županije. Sudjelovalo je oko 150 gimnazijalaca, 20 profesora te 17 suradnika i partnera projekta GEL.Brojke govore same za sebe!Više o samoj Konferenciji objavit ćemo idućih dana u rubrici Fokus koju pripremaju članovi Novinarske grupe.

Konferencija o zaštiti okoliša i održivom razvoju Požeško-slavonske županije

U utorak, 9. prosinca 2014. u prostorijama Gimnazije u Požegi održat će se Konferencija o stanju, problemima te perspektivama zaštite okoliša i održivoga razvoja Požeško-slavonske županije.U sklopu Konferencije održat će se niz predavanja i prezentacija s temama iz područja društva, gospodarstva i okoliša Požeško-slavonske županije.Učenici i profesori Gimnazije u Požegi, zajedno sa svojim partnerima i suradnicima u projektu Gimnazijskog ekološkog laboratorija, prikazat će rezultate istraživanja i monitoringa stanja okoliša i opće problematike održivoga razvoja te otvoriti raspravu o nizu...

Mjerenje buke u zatvorenom prostoru

Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke u zatvorenom boravišnom prostoru, odabranih lokacija u zgradi Gimnazije u  Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Kao mjesta mjerenja smo u zgradi Gimnazije Požega izabrali: 1. Konferencijsku dvoranu ( u podrumskom prostoru), 2. Hodnik i stubište ( 2. kat), 3. Učionicu fizike ( 2. kat). Za mjerenje smo koristili zvukomjer KIMO DB 200.  Mjerenje smo izvršili 28.11.2014. od 16,14 h – 18,30 h . Tada u školi nema nastave.Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi...

Mjerenje buke u otvorenom prostoru

Fotografija s Trga Svetog Trojstva Požega
Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke okoliša u vanjskom prostoru, na odabranim lokacijama u gradu Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Kao mjesta mjerenja smo izabrali: 1. Trg Svetog Trojstva , Požega (φ = 450 19´ 52˝ N, λ = 170 40´36˝ E),  2.  Pješačka zona , Ul. Sv. Florijana 2 , Požega ( φ = 450 19´ 56˝  N ,   λ = 170 40´36˝ E  ), 3.  Kružni tok ispred pošte , Ul. Kamenita vrata 8 , Požega ( φ = 450 20´ 06˝  N  , λ = 170 40´ 41˝ E  ), 4.  Ispred Gimnazije Požega , Ul. Dr. F. Tuđmana 4a , Požega ( φ = 450 20´ 04˝ N  , λ = 170...

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja izvršili smo noći 22.11.2014. Mjerenje je izvršeno na već prije odabrane dvije lokacije :1. U blizini zgrade Gimnazije Požega (φ  = 450  20´ 03˝ N    , λ =   170 40´ 45˝  E ).  Mjerenja su vršena  od 19,00 – 19,30 h na školskom igralištu. Nedaleko od lokacije su zgrade i drveće.2. U blizini Pleternice(φ  =  450 17´ 2˝ N,   λ =  170  49´ 8˝ E  ). Mjerenja su vršena  od 20,00-20,30 h. Oko 1km zapadno od lokacije je središte grada , sjeverno  oko 1km je ulica E. Podubskog , na istoku je Dilj gora ( bez naselja) , a u pravcu juga je selo Frkljevci na udaljenosti...

Mjerenje brzine doze gama zračenja

Uređajem GAMMA-SCOUT mjerili smo brzinu doze gama zračenja. Na školskom igralištu Gimnazije Požega (φ  = 450  20´ 03˝ N , λ  = 170 40´ 45˝  E ) između 29.10. i 10.11.2014. , na visini 100 cm od tla , gotovo svaki dan u trajanju po 10 minuta  mjerili smo brzinu doze gama zračenja. Srednja vrijednost brzine doze gama zračenja u tom razdoblju , na toj lokaciji, je bila 0,180 μSv/h. Izračunom slijedi da bi godišnji gama dozni ekvivalent na lokaciji bio : 1,6 mSv/god.Po jedanput smo bili u mogućnosti mjeriti brzinu doze gama zračenja na lokaciji Ribnjaci kod Poljane (18.06.2014. ; φ  = 450 31´...

Fizikalna mjerenja u okviru GEL-a

Za projekt GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij pribavljeni su instrumenti i oprema za mjerenje buke, svjetlosnog onečišćenja, elektromagnetskih polja i radioaktivnosti u okolišu. Mjerenja se vrše u školi, u blizini škole i na terenu.Učenici su mjerili zračenje bazne stanice za mobitele u blizini OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo.Mjerenje bukeZvukomjerom Kimo DB 200, digitalnim uređajem za mjerenje i analizu buke sa stativom i kalibratorom,  mjeri se razina buke u otvorenom i zatvorenom prostoru. Iz memorije instrumenta snimljeni podaci prebacuju se u računalo. U računalu je instaliran ...

Mjerenje polja baznih stanica za mobitele

Mjerenjem polja baznih stanica za mobitele htjeli smo utvrditi da li su izmjerene vrijednosti polja  u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.Prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/2011) granične vrijednosti električnog i magnetskog polja  za frekvenciju 936 MHz su: E = 0,55·f1/2 = 16,8 V/m  i  H =0,00148·f1/2 =  4,53 mA/m.Mjerenje električnih i magnetskih polja baznih stanica za mobitele vršeno je pomoću mjerača polja TES-EM92. Mjerenje polja je izvršeno u trajanju od 6 minuta  ( vrijeme uprosječenja). Izabrani  mod  je za mjerenje za sve tri...

Terenska nastava na Orljavi 24.10.2014.

U sklopu Projekta GEL u petak, 24.  listopada 2014. godine,  planiramo izvesti terensku nastavu u Orljavcu i Vidovcima. Određivat ćemo kemijske pokazatelje kvalitete vode rijeke Orljave. Na terensku nastavu krećemo u 10,00 sati ispred Gimnazije, a uzorkovanje i mjerenje na terenu odradit ćemo uz pomoć voditelja Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda za mali sliv "Orljava-Londža" sa sjedištem u Požegi gospodinom Miroslavom Taborskim.Važno! Molimo sudionike da se za izlazak na teren obuju, odjenu i opreme sukladno očekivanim terenskim i vremenskim prilikama.Voditelji: mr.sc. Miroslav...

GEL-ovci u Saboru i Slovačkoj

Cilj našega putovanja bio je bolje upoznati, a i doživjeti rad Sabora – posebice donošenje zakona koji reguliraju područje zaštite okoliša i održivog razvoja. Također upoznati i djelatnosti Veleposlanstva Republike Slovačke, usporediti  zakone o zaštiti okoliša  Hrvatske i Slovačke, te upoznati osobitosti slovačke nacionalne manjine u RH.Dolaskom u Zagreb, odmah smo se uputili u Sabor i smjestili u dvoranu Josipa Jelačića gdje su nas dočekali zastupnici: Mirela Holy (ORaH), Zdravko Ronko(SDP), Ivica Mandić (HNS) i Dražen Đurović (HDSSB).U dvorani je bilo napeto zbog različitih političkih...

Stranice