Radionica o elektromagnetskim poljima u okolišu (elektrosmogu)

U petak, 25. travnja 2014. od 12:00 do 16:00 sati, u knjižnici i okolišu Gimnazije u Požegi (Dr. Franje Tuđmana 4/a), održat će se edukacija “ELEKTROMAGNETSKA POLJA U OKOLIŠU (ELEKTROSMOG): Izvori – Utjecaj – Mjerenje – Zaštita”. Edukacija je dio ciklusa radionica o motrenju i snimanju stanja okoliša te je namijenjena prvenstveno učenicima i nastavnicima uključenima u projekt GEL, ali je otvorena svima ostalima zainteresiranima za probleme utjecaja „elektrosmoga“ na okoliš. Predavač: DANIJEL VLAHOVIĆ, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM). Prijavite se za sudjelovanje osobno kod prof. Dragutina Kovačevića ili putem e-mail adrese: dferkovic@net.hr.

Kategorija: 
Slike i video: 
Da