Iduće subote, 22. veljače 2014.

Iduće subote, 22. veljače 2014. godine, od 09:00 do 13:00 sati u našoj knjižnici održat će se radni sastanak nastavnika, učenika i eksperata uključenih u GEL projekt s ciljem određivanja sadržajnih cjelina i tema novog kurikula "Zaštita okoliša i održivi razvoj" za gimnazije.Svrha ovog radnog sastanka je putem međusobnog dijaloga i rasprave eksperata, nastavnika i učenika popisati sadržajna područja i teme što bi ih učenik trebao svladati tijekom srednjoškolskog obrazovanja kako bi stekao temeljne kompetencije na općeobrazovnoj razini za samostalno i odgovorno građansko ponašanje u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja.Dakle, svaki je sudionik pozvan iz svoje perspektive i uloge u projektu GEL utjecati na oblikovanje novog nastavnog programa (kurikula) predlaganjem odgovora na sljedeća pitanja:

  • koja ZNANJA,
  • koje VJEŠTINE,
  • koje NAVIKE

u području „ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA“ trebaju steći naši učenici i učenice završetkom gimnazije ili neke druge srednje škole?Ujedno, sudionici će predlagati svoj angažman u planu i programu snimanja stanja okoliša u našoj Županiji sukladno ciljevima projekta GEL.