Fizikalna mjerenja u okviru GEL-a

Za projekt GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij pribavljeni su instrumenti i oprema za mjerenje buke, svjetlosnog onečišćenja, elektromagnetskih polja i radioaktivnosti u okolišu. Mjerenja se vrše u školi, u blizini škole i na terenu.

Fizikalna mjerenja u okviru GEL-aUčenici su mjerili zračenje bazne stanice za mobitele u blizini OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo.
Mjerenje buke

Zvukomjerom Kimo DB 200, digitalnim uređajem za mjerenje i analizu buke sa stativom i kalibratorom,  mjeri se razina buke u otvorenom i zatvorenom prostoru. Iz memorije instrumenta snimljeni podaci prebacuju se u računalo. U računalu je instaliran  program za obradu snimljenih podataka.

Mjerenja ćemo vršiti u učionici, na  hodniku škole, pred školom, na odabranom raskrižju, na Trgu Svetog Trojstva, u nekom noćnom klubu…

Vrši se vrednovanje mjerene razine buke prema Pravilniku o najvećim dopuštenim razinama buke u sredinama u kojima ljudi rade i borave.

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja

Instrumentom  SQM (Sky Quality Meter ) mjeri se svjetlina noćnog neba. U naseljima na nju jako utječe ulična rasvjeta. Svjetlosno onečišćenje smanjuje se postavljanjem ekološke rasvjete.

Za mjerenje svjetlosnog onečišćenja čekamo noći bez magle i da Mjesec nije nad horizontom.

Pozivam učenike da fotografiraju lampu ulične rasvjete u svojoj ulici i  fotografiju pošalju na e-mail: dragutin.kovacevic@po.ht.hr. Fotografiju umetnite u Word dokument i napišite lokaciju gdje je snimljena (mjesto, ulica).

Mjerenje elektromagnetskih polja

Mjeračem elektrosmoga TES-EM92 mjerimo jakosti električnog i magnetskog polja u blizini baznih stanica za mobitele.

Mjerenja smo izvršili na nekoliko lokacija, a otići ćemo još do nekih. Izmjerene vrijednosti su daleko ispod zakonom dopuštenih iznosa.

Na prije navedenu e-mail adresu molimo vas da nam dojavite lokaciju gdje se nalazi najbliža bazna stanica za mobitele u odnosu na lokaciju vaše kuće. Uz pomoć Google Earth možete odrediti geografske koordinate lokacije.

Uređajem SPECTRAN NF-5030 mjerimo niskofrekventna elektromagnetska zračenja ispod dalekovoda i kod trafostanica.

Mjeračem elektrosmoga EMF-823 mjerimo zračenja električnih uređaja u školi i domaćinstvu.

Mjerenje radioaktivnosti

Geigerovim brojačem Gamma-Scout mjerimo brzinu doze radioaktivnog zračenja u blizini škole. Pri odlasku na teren, zbog drugih mjerenja, ponesemo uređaj i mjerimo brzinu doze radioaktivnog zračenja na tim lokacijama. Nigdje nije izmjerena povećana brzina doze radioaktivnog zračenja.

 

 

Nije još kasno,  uključite se u fizikalna mjerenja u okviru GEL-a.

Kategorija: 
Slike i video: 
Da
Dodavanje lokacije: 
Ne