U sklopu terenske nastave učenici, profesori i ostali suradnici projekta najprije su se zaputili na Ribnjačarstvo Poljana u blizini Daruvara. Učenici su uz pomoć profesora motrili i snimili stanje okoliša - izveli su mjerenja lokacije, nadmorske visine, vlažnosti i temperature zraka, smjera vjetra te stanja vode.Razgovarali smo s radnicima koji su nam su nam pokazali i objasnili kakav je posao na ribnjaku i koja je zapravo važnost cjelokupnog ribnjaka. Ribnjačarstvo poljana osnovano je 1902. godine i od tada ima veliku važnost u proizvodnji ribe. Svi ribnjaci su konstruirani tako da voda na jedan otvor ulazi, a kroz drugi izlazi u obližnju rječicu koja se dalje ulijeva u rijeku Ilovu. Direktor Ribnjačarstva Poljana, Milan Božić objasnio nam je kako se ribe hrane: „Prvo se hrana vlakovima razvozi do čamaca koji ju razvoze dalje po ribnjaku. Hrana je stavljena u središnji dio čamca u kojemu se dno može otvoriti i ispustiti hranu, ali se prvo provjereva je li pojedena hrana od prije kako ne bi strunula u vodi. Ribe se hrane ujutro i...