Rudine 1
Rudine su jedno od ključnih nalazišta romaničke umjetnosti istočne Hrvatske. Nalaze se sjeverozapadno od Požege, na južnoj padini Psunja. Na mjestu prapovijesnog naselja bila je podignuta benediktinska opatija sv. Mihovila koja je napuštena 1537. godine zbog Osmanlija. Danas su na tom području otkriveni ostatci temelja crkve i samostana. Arheološki nalazi s Rudina danas se uglavnom čuvaju u Muzeju Požeške kotline u Požegi.Najpoznatiji elementi su takozvane „rudinske glave“. Ne znamo izvorni broj glava, ne znamo čak niti broj umjetnika. Uostalom, ne znamo niti pravu namjenu rudinskih glava, no postoji mogućnost da su bile ugrađene u sklopu friza. Rudina je najvrednije nalazište u požeškom kraju. Tamo je nađen prvi hrvatski natpis pisan latinicom - Brat Ian. Također je nađen glagoljski natpis koji označava 1129. godinu.Osnovni cilj terenske nastave je primjena naučenog u prostoru. Snalazili smo se u prostoru (orijentacija), izmjerili nadmorsku visinu (332m), prepoznavali geološka i geomorfološka obilježja prostora (uočili smo gorja...