Zaštita od buke. Postoje tri načina zaštite od prekomjerne buke:

  1. Fiziološki - obuhvaća promjenu fizičkih karakteristika srednjeg uha i neurološke fenomene adaptacije i zamora.
  2.  U tehnološku obranu od buke spadaju različite metode kojima se služimo poučeni iskustvom za smanjivanje utjecaja buke (npr. ugrađivanje uređaja u stabilno kućište smanjuje buku, dvostruka pregrada pruža bolju izolaciju od buke, itd...).
  3. Skup iskustava o načinu kako se tehnološkim sredstvima smanjuje buka osnova su za tehničke propise koji predstavljaju socijalno pravnu obranu od buke.

Najbolja obrana od buke je višestruka!