Ako se u postupku Ocjene prihvatljivosti utvrdi da neki plan/zahvat ima značajan negativan utjecaj i ne može se odobriti nužno ne znači da ne postoje druge pogodne mogućnosti (alternativna ili varijantna rješenja) za taj plan ili zahvat. Ona mogu značiti drugu lokaciju, drukčiji razmjer ili projekt zahvata, alternativne postupke. Ako se predloži alternativno rješenje – jedno ili više njih – moraju biti ocijenjena jednako kao i izvorni plan/zahvat.