Ukoliko se u postupku Glavne ocjene utvrdi značajni negativni učinci na ciljen vrste i staništa te cjelovitost područja postoje moraju se predložiti odgovarajuće mjere ublažavanja. Ako se u glavnoj ocjeni zaključi da će unatoč mjerama ublažavanja (mitigation measures) ili nepostojanju istih dani plan/zahvat imati značajan negativan utjecaj, on se ne smije odobriti.