Jakost magnetskog polja (H) pokazuje razinu magnetskog polja i izražava se u amperima po metru (A/m), a s gustoćom magnetskog toka u zraku povezana je magnetskom konstantom μ00 = 4 ·π·10-7  T·m/A ) relacijom B = μ0·H.