Gama-zračenje – elektromagnetsko zračenje visoke energije, poznato i kao nuklearno zračenje ili radioaktivnost, s valnim duljinama manjim, a frekvencijama većim od onih za rendgensko zračenje. Izvori gama zračenja su kvantni prijelazi u radioaktivnim atomskim jezgrama, koji nastaju zajedno s emisijom alfa zračenja i beta-zračenja, ili samostalno, Gama zračenje je veoma opasno za žive organizme i njegova primjena je podvrgnuta strogim propisima zaštite od zračenja.