Ekvivalentna doza zračenja ( Dozni ekvivalent ) – veličina koja pri izloženosti tvari ili tkiva ionizirajućem zračenju naglašava razlike u djelovanju ionizirajućeg zračenja na različita biološka tkiva. Dobiva se množenjem apsorbirane doze (D) s karakterističnom bezdimenzijskim faktorom, sastavljenom od dvaju dijelova: Q-faktora za odgovarajuću vrstu zračenja i još dodatnoga empirijski određenog faktora (N), koji uzima u obzir sve ostale uvjete. Iskazuje se jedinicom sivert.