Svako područje ekološke mreže ima ciljne vrste i staništa - tip staništa ili vrsta ili oboje - zbog kojeg je kao takvo uspostavljeno. Direktiva o staništima u Članku 6(2) postavlja opći cilj očuvanja za sve njih: dugoročno očuvanje njihova statusa u sklopu danog područja. Države članice slobodno mogu postaviti i ambicioznije ciljeve, ali u svakom slučaju ocjena prihvatljivosti trebala bi dati odgovor na pitanje narušava li plan ili zahvat koji se ocjenjuje te ciljeve ili ne.