Buka je bilo koji nepoželjan zvuk, u rasponu od praga čujnosti (0 dB) pa do praga boli (130 dB). Neki oblici buke koji se kategoriziraju kao zagađenje okoliša su jaka industrijska buka (90 dB) i industrijska buka (110 dB).       (Izvor: EKOLOŠKI LEKSINKON)