Brzina ekvivalentne doze zračenja – omjer ekvivalentne doze zračenja i vremena ozračivanja. Jedinica joj je Sv/s, a koriste se i jedinice mSv/god  , μSv/h i slično. Preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) je da granična doza za izloženost stanovništva zračenju ne prelazi 1 mSv/god ( 0,114 μSv/h). Svjetski prosjek prema Izvještaju Odbora za učinke zračenja Ujedinjenih naroda pokazuje da su te vrijednosti za većinu stanovništva  1 – 3 mSv/god.