Apsorbirana doza – energija po jedinici mae apsorbirana pri izloženosti tvari ionizirajućem zračenju. Omjer energije apsorbirane zračenjem i mase tvari koja je tu energiju apsorbirala. Iskazuje se jedinicom sustava SI – grej ( 1 Gy = 1 J·kg-1 ).