Vizija: Zdravlje za sve stanovnike, smanjiti nejednakosti u zdravstvu, zdravlje kao najveće bogatstvo, gdje se ulaganje u zdravlje ne vidi kao trošak nego kao ulaganje, jer zdrava populacija je preduvjet za ekonomsku produktivnost i prosperitet, integriranje zdravstvenih mjera u niz drugih relevantnih politika. Misija: Kontinuirano procjenjivati funkcioniranje sustava javnog zdravstva s ciljem jačanja kapaciteta, poboljšanja u organizaciji i rasta učinkovitosti sprečavanja bolesti i poboljšanja kvalitete života. Ciljevi:Promicanje zdravih stilova življenja (nepušenje, pravilna prehrana, tjelovježba, prevencija alkoholizma i ovisnosti o drogama, odgovorno spolno...