Lokacija

45° 19' 56.5716" N, 17° 40' 33.1356" E

Vizija: Zdravlje za sve stanovnike, smanjiti nejednakosti u zdravstvu, zdravlje kao najveće bogatstvo, gdje se ulaganje u zdravlje ne vidi kao trošak nego kao ulaganje, jer zdrava populacija je preduvjet za ekonomsku produktivnost i prosperitet, integriranje zdravstvenih mjera u niz drugih relevantnih politika. Misija: Kontinuirano procjenjivati funkcioniranje sustava javnog zdravstva s ciljem jačanja kapaciteta, poboljšanja u organizaciji i rasta učinkovitosti sprečavanja bolesti i poboljšanja kvalitete života. Ciljevi:

  • Promicanje zdravih stilova življenja (nepušenje, pravilna prehrana, tjelovježba, prevencija alkoholizma i ovisnosti o drogama, odgovorno spolno ponašanje),
  • Osiguranje zdravog okoliša (zrak, voda, zdravstvena ispravnost namirnica, sigurna dispozicija otpada),
  • Sprečavanje i suzbijanje masovnih kroničnih bolesti (šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, zloćudne novotvorevine),
  • Suzbijanje rizičnih čimbenika za te bolesti (pušenje, nepravilna prehrana, alkohol, prekomjerna tjelesna težina, tjelesna neaktivnost),
  • Smanjenje socijalne nejednakosti u zdravlju,
  • Usklađivanje zdravstvenog sustava prema europskim standardima.
Kategorija: