Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Portfolio

Publikacija „Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Rezultati motrenja i istraživanja od kolovoza 2013. do siječnja 2015. godi­ne“ sadrži postere koji prikazu­ju probrane rezultate različitih fizikalnih, kemijskih, bioloških, meteoroloških, društvenih, kulturoloških i drugih motrenja i istraživanja te zajedno čine svojevr­snu jedinstvenu sliku stanja okoliša i održivog razvoja Požeško-slavonske županije.