Izvještaj o mjerenju brzine doze ionizirajućeg zračenja

Mjerenje brzine doze ionizirajućeg zračenja ( gama zračenja) vrši se zbog brige za zaštitu okoliša i utjecaja izvora ionizirajućeg zračenja na stanovnike. Preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju ( IAEA Safety Series No. 115, Vienna 1996) je da efektivna doza za stanovništvo na prelazi  1 mSv/god. Reference: Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja ( Narodne novine RH 64/2006 ).

Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Portfolio

Publikacija „Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Rezultati motrenja i istraživanja od kolovoza 2013. do siječnja 2015. godi­ne“ sadrži postere koji prikazu­ju probrane rezultate različitih fizikalnih, kemijskih, bioloških, meteoroloških, društvenih, kulturoloških i drugih motrenja i istraživanja te zajedno čine svojevr­snu jedinstvenu sliku stanja okoliša i održivog razvoja Požeško-slavonske županije.