Projekt GEL, Od ideje do kurikula Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ova knjižica sažeto opisuje aktivnosti i rezultate projekta „GEL – Gimnazijski ekološki laboratorij“, što ga je s partnerima i suradnicima provodila Gimnazija u Požegi od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a njegov glavni cilj bio je izraditi novi međupredmetni kurikul kojim će gimnazije i druge srednje škole obogatiti ponudu izbornih sadržaja i izvannastavnih aktivnosti namijenjenih razvoju učeničkih kompetencija u području zaštite okoliša i održivog razvoja.