Bazne postaje mobilne telefonije u potpunosti su izrađene od recikliranog materijala. 

Kategorija eko poruke: