Kurikul "Zaštita okoliša i održivi razvoj za gimnazije i druge srednje škole"

Kurikul čine obvezni i izborni skupovi ishoda učenja (moduli), svaki obujma od po 1 HROO boda. Četiri su obvezna modula nužna za stjecanje općih kompetencija u području zaštite okoliša i održivog razvoja:

  • A-modul: Osnovni pojmovi zaštite okoliša i održivog razvoja
  • B-modul: Osnove istraživanja, rada na terenu i izvještavanja
  • D-modul: Analiza problema te izbor strategije za njihovo rješavanje
  • E-modul: Društvena akcija za rješavanje problema održivog razvoja.

Izbornih modula (praktikuma) je za sada izrađeno 13, a namijenjeni su praktičnoj primjeni teorijskih znanja o istraživanju i radu na terenu te stjecanju specifičnih kompetencija u motrenju i/ili istraživanju neke od sastavnica održivog razvoja, a učenici i nastavnici ih biraju prema svojim željama, potrebama i mogućnostima škole.

Kategorija dokumenta: