Izvještaj o mjerenju svjetlosnog onečišćenja - Pleternica

U atmosferi je prisutna lagana sumaglica, zrak je vlažan i hladan ( 30C ). Svjetlosno onečišćenje je izraženo u pravcu zapada gdje je središte grada Pleternice, ali je ono samo do malih visina. Na visini oko 300 u tom smjeru je slabo svjetlosno onečišćenje. U pravcu istoka nema naselja i zvijezde se lijepo vide već odmah iznad Dilj gore. Lijepo se vidi svijetli trag Kumove slame. U zviježđu Mali medvjed vide se zvijezde do magnitude 5,0.

Kategorija dokumenta: